title: גלי לוי - עמוד הבית description: גלי לוי, טיפול באמצעות בעלי חיים keywords: גלי לוי, טיפול באמצעות בעלי חיים background: background_home.jpg
טיפול בעזרת בעלי חיים הוא תחום מופלא, המשלב אהבת אדם ואהבת בעלי חיים.
אני עוברת עם המטופלים המגיעים אלי תהליך. תהליך שהוא מסע. מסע המלווה בבעלי חיים.

המפגש של אדם-חיה הוא מפגש עם עצמנו, עם רבדים שונים ומנוגדים בנו, עם קולות פנימיים חבויים, עם סתירות וניגודים פנימיים, עם הכוחות שבנו. הוא מביא את הסיפור האישי של המטופל דרך בעל החיים ומאפשר חוויה ייחודית שלעיתים לא מתאפשרת בדרכים קונבנציונליות. פינת החי הופכת לראי הנפש. בעלי החיים השונים שפוגש המטופל מאפשרים לו היכרות עם חלקים שונים של העצמי שלו, של התנהגויות, רגשות, מערכות יחסים, ושל הכרת החלקים הפראיים של הנפש.

בעל החיים הוא בן לוויה, חבר, ושותף לטיפול. הוא מלמד אותנו למצא את השקט הפנימי ואת היציבות הפנימית שבנו. הוא מסייע למטופל לגלות את הכוחות הטיפוליים שבו, לגייס כוחות מייטיבים, כדי שיוכל להתחבר למרפא הפנימי שבו, לשקט פנימי, וכדי שיוכל לחיות בעולם כמקום יותר בטוח ומאפשר.

בעל החיים עוזר לנו להבין את עצמנו, את הקושי, הוא מראָה למה שקורה לנו בפנים, לאיך שאנחנו נראים כלפי חוץ. לעיתים בעל החיים מייצג את החלק הפגוע במטופל, ואז העבודה איתו מאפשרת הבנה ויכולת להתמודד עם אותו חלק פגוע. התהליך הזה קורה ומתאפשר דרך הלימוד על בעל החיים, דרך ההתבוננות בו, דרך האינטארקציה איתו, דרך דיבוב, דרך מטפורות, דרך השלכה, דרך הסמלים והייצוגים שלו. מציאות פנימית נפגשת עם מציאות חיצונית, סימבול עם מציאות, מציאות עם דימיון.

לעיתים יהיה בעל החיים כקשר מפצה - הוא ישקף מודלים של התקשרויות ומערכות יחסים, יעזור להבין מערכת ההתקשרויות לדמויות בחיי המטופל, יסייע  ביצירת קשר משמעותי באופן טבעי, יאפשר רכישת חוויות מתקנות, למידה, עיבוד דפוסים והפנמה, ויביא לירידה ברמת המצוקה הנפשית. בחירת בעל החיים והמרחב הטיפולי היא בבחינת עולם שלם. פלטפורמה טיפולית זו אינה סטטית. היא חיה, נושמת, משתנה, מפעילה, מפתיעה, מגיבה, יש לה מחזור חיים, רצונות ופחדים משלה. בעל החיים, כיישות חיה, יוצר היבטים בטיפול, מגרה ומעודד תגובה, דורש וגם מאפשר הדדיות, גמישות, ושינויים.

עבודה טיפולית עם מגוון של בעלי חיים בעלי תכונות ודפוסי התנהגות שונים, התנהגות חברתית שונה, סימבולים שונים, מגע שונה - מאפשרת מרחב פוטנציאלי שיש בו מפגש בין העולם הפנימי של המטופל ועולמו החיצוני. פינת החי הופכת למקום בו המטופל מביא את החוויות הפנימיות שלו - משאלות, פנטזיות, דחפים, ואת מציאות שלו. בעל החיים, היוצר מצבים ולא תמיד נענה לאג'נדה של המטופל, יכול גם להעצים את עולמו הפנימי בחוויות מהלא מודע או מהמציאות היומיומית.

קרא עוד על טיפול בעזרת בעלי חיים

גלי לוי | משק 17 נטף | 02-5334151